Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
quorate usnášeníschopný
quorum dostatečně velké shromáždění členů
quota kvóta
quota příděl
quota kontingent
quota kvóta
quotability citovatelnost
quotable citovatelný
quotable stojící za zmínku
quotas příděly
quotas kvóty
quotas and fisheries kvóty a rybářství
quotation citát
quotation nabídka
quotation udání cen
quotation kótování
quotation kótace
quotation citace
quotation cenová nabídka
quotation mark uvozovka
quotation marks uvozovky
quotations citáty
quotations citace
quote nabídnout
quote citovat
quote uvést
quote udat
quote uvozovka
quote citát
quoted citovaný
quotes uvozovky
quotes citáty
quotidian obvyklý
quotient kvocient
quotients kvocienty
quoting citující
quoting citování
R.I.P. odpočívej v pokoji
RA hodnocení rizik
Ra radium
Ra egyptský bůh slunce
RAAP Rapid Application of Air Power
rabat rabat
rabato kolárek
rabbet drážkovat
rabbet joint spoj
rabbet plane hoblík na zářezy
rabbi rabín
rabbies vzteklina
rabbinate rabinát
rabbinic rabínský
rabbinic rabínovo
rabbinical rabínský
rabbit králičí
rabbit krást
rabbit padavka
rabbit králík
rabbit bandicoot bandikut králíkovitý
rabbit brush Chrysothamnus nauseosus
rabbit burrow kraličí nora
rabbit bush Chrysothamnus nauseosus
rabbit died jsem těhotná
rabbit ears televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V
rabbit ears uvozovky
rabbit ears králičí uši
rabbit fever tularémie
rabbit fever zaječí nemoc
rabbit food krmivo pro králíky
rabbit hole králičí nora
rabbit hutch králíkárna
rabbit on deklamovat
rabbit punch praštit jako králíka
rabbit warren králičí nory
rabbit-eared bandicoot bandikut králičí
rabbit-eye blueberry borůvka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy