Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rainfall dešťové srážky
rainfall gully dešťová vpust
rainfall inlet dešťová vpust
rainfall intensity intenzita deště
rainforest deštný prales
raingauge srážkoměr
rainier deštivější
rainiest nejdeštivější
raining prší
raining cats and dogs padají trakaře
raining cats and dogs leje jako z konve
raining cats and dogs lije jako z konve
rainless bez deště
rainmaker úspěšný odborník
rainmaker přivolávač deště
rainmaking přivolávání deště
rainproof odolný proti dešti
rainproof nepromokavý
rains prší
rainstorm bouřka
rainstorm liják
rainswept zmoklý
rainwater dešťová voda
rainy pršavý např. den
rainy deštivý
raise zdvihat
raise zdvihnout
raise zvedat
raise zvednout
raise vypěstovat
raise zvýšit
raise zvyšovat
raise vyburcovat
raise vybudovat
raise vychovat
raise povznést
raise nadnášet
raise nadzdvihnout
raise napřímit
raise podnítit
raise postavit
raise pozdvihnout
raise pozvednout
raise vyvolat
raise vyzvednout
raise vztyčit
raise zvedání
raise zvýšení
raise a stink dělat přílis povyku
raise a stink dělat příliš povyku
raise Cain dělat hluk
raise fears vzbudit obavy
raise money střádat peníze
raise the bar zvedat laťku
raise up nadzvednout
raise your hand against vztáhnout na někoho ruku
raise your spirits zvednout náladu
raised pozvednutý
raised vyvýšený
raised zvednutý
raised zvýšený
raised zvýšil
raised eyebrows překvapení
raiser pěstitel
raises pozvedává
raises zvyšuje
raises shání
raisin hrozinka
raising zvýšení
raising zvedání
raisins hrozinky
raisins rozinky
raison d etre důvod
raison d etre smysl bytí
raison d etre vnitřní smysl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy