Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ramify rozvětvovat se
ramify rozvětvit
ramify rozvětvovat
ramify větvit
Ramirez Ramirez
ramjet náporový tryskový motor
rammed narážel
rammer dusadlo
ramming dusání
ramming prorážení
Ramo Ramo
Ramona ženské křestní jméno
ramp rampa
ramp zuřit
ramp šikmá plocha
rampage běsnění
rampage běsnit
rampage zuřit
rampaged běsnil
rampaged zuřil
rampaging zuření
rampaging běsnění
rampancy nezkrotnost
rampant nespoutaný
rampant nezkrotný
rampantly nezkrotně
rampantly divoce
rampart hradba
ramps nájezdy
ramps rampy
ramrod nabiják
ramrod šéf
ramrod napřímený
Ramsey Ramsey
ramshackle chatrný
ramshackle zchátralý
RAMTIP Reliability and Maintainability Technology Insertion Program
ran tekl
ran běžel
ran běhal
ran běželi
ran out došel
ran over přejel
ranch ranč
ranch house dům na ranči
rancher rančeři
ranches ranče
ranching farmaření
Rancho Cucamonga město - Spojené státy americké
rancid zkažený
rancid žluklý
rancid nechutný
rancidity žluklost
rancidity odpornost
rancidness žluklost
rancor zášť
rancor zahořklost
rancorous zahořklý
rancorously zahořkle
rancour nevraživost
rancour zášť
rancour zahořklost
Randall Randall
randiness vilnost
randiness chlípnost
Randolph Randolph
Randolph Abdul
random nahodilý
random náhodný
random náhoda
random acces memory RAM
random bidding model model náhodné licitace
Random Utility Model RUM. model náhodného prospěchu
random variable náhodná proměnná
random-access náhodný přístup

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy