Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
random-access memory paměť možností náhodného přístupu - RAM
randomisation náhodné rozdělování
randomise náhodně rozmístit
randomise generovat náhodná čísla
randomised náhodně rozmístěný
randomize náhodně rozdělit
randomize tvořit náhodná čísla
randomized náhodně rozdělil
randomly náhodně
randomness náhodnost
randy vilný
ranee manželka rádžy
ranee manželka hindského krále
rang zvonil
range obor hodnot
range rozsah
range dostřel
range sortiment
range střelnice
range dolet
range dosah
range rozpětí
range rozmezí
range akční rádius
range horský hřeben
range mít dostřel
range dojezd
range hřeben
range pastvina
range vzdálenost
range sporák (na vaření)
range of animals dosah živočichů
ranged pokrýval
ranged toulal
rangefinder dálkoměr
rangeland pastvina
rangeland pastviny
ranger ochránce přírody
ranger ozbrojená hlídka
ranger správce obory
ranges rozpětí
ranges dosahy
ranges intervaly
ranges rejstříky
ranges rozsahy
ranges řady
ranges pásma
ranging vytyčování
ranging dosahující
ranging sahající
ranging rozprostírající se
Rangoon hl.m. - Barma
rangy vytáhlý
rani manželka radžy
rani princezna nebo královna v Indii
rani manželka hindského krále
rank pořadí
rank hodnost
rank šik
rank sešikovat
rank kategorie
rank postavení
rank uspořádat
rank řada
rank and file mužstvo
rank and file řadové vojsko
rank and file řadoví členové organizace
rank arrangement řad
ranked seřazený
ranked odstupňovaný
ranked uspořádaný
ranked řazený
ranked zařazený
ranker řadový vojín
rankest nejbujnější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy