Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rankest nejhrubšího zrna
Rankin Rankin
ranking hodnocení
rankings umístění
rankle trápit
rankness zapáchání
ranks řady
ranks hodnosti
ransack prohrabat
ransack vyplenit
ransacked vypleněný
ransacked vyplenil
ransom vykoupit
ransom výkupné
rant chvástavost
rant křičet
ranted křičel
ranter kazatel
ranting chvástání
ranting tiráda
ranting vykřikování
rants křičí
rap úder
rap klepnout
rap rap
rap sheet rejstřík trestů
rapacious hrabivý
rapacious chamtivý
rapacious chtivý
rapacious lakotný
rapacious žravý
rapacious dravý
rapaciousness lakota
rapacity nenasytnost
rape znásilnění
rape znásilnit
rape unést
rape únos
rape řepka
raped unesený
raped znásilněná
raped znásilněný
raper pachatel únosu
rapes znásilňuje
rapeseed semeno řepky olejky
Raphael Rafael
Raphael Raphael
rapid rychlý
rapid transit rychlá doprava
rapid-fire rychlopalný
rapidity rapidnost
rapidity rychlost
rapidly rychle
rapidly rapidně
rapidness rychlost
rapier rapír
rapier kord
rapine drancování
rapine plenění
raping viz rape
raping znásilnění
rapist násilník
rapists násilníci
rapped klepal
rappel slanění
rapper rapper
rapper klepátko
rapping klepající
rapport vztah
rapporteur zpravodaj
rapprochement sblížení
raps nárazy
raps údery
rapt zahloubaný
raptor dravec

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy