Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rapture vytržení
rapture přemístění
rapturous nadšený
rapturously nadšeně
rare vzácný
rare vyjímečný
rare znamenitý
rare ušlechtilý
rare ojedinělý
rare neobyčejný
rare mimořádný
rare nedovařený
rare unikátní
rare řídký
rare earth vzácná zemina
rare roast beef krvavý rostbíf
rare taxon vzácný druh (živočichů
rarebit roztavený sýr na krajíci
rarefaction ředění
rarefied zředěný
rarefy zjemnit
rarefy zředit
rarely vzácně
rarely zřídka
rarely málokdy
rarely mimořádně
rareness neobvyklost
rareness vzácnost
rarer vzácnější
rarest nejvzácnější
raring dychtivý
rarities rarity
rarities zvláštnosti
rarity vzácnost
rarity vzácnost (živočichů
rascal rošťák
rascal uličník
rascal darebák
rascal dareba
rascal lotr
rascal lump
rascal neřád
rascal ničema
rascality darebáctví
rascality lumpárna
rascally rošťácky
RASER Research and Seeker Emulation Radar
rash příval
rash zbrkle
rash zbrklý
rash unáhlený
rash neuvážený
rash náhlý
rash liják
rash prudce
rash prudký
rash ukvapený
rash vyrážka
rasher plátek např. slaniny
rashest nejunáhlenější
rashly neuváženě
rashly prudce
rashness ukvapenost
rashness nerozvážnost
rashness prudkost
Rasmussen Rasmussen
rasp rašplovat
rasp rašple
raspberries maliny
raspberry malina
raspberry malinový
rasper struhadlo
rasper rašple
rasping rašplování
rasping skřehotání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy