Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
raspy chraplavý
raster rastr
rat potkan
rat krysa
rat race dravá soutěž
rat-catcher krysař
ratable zdanitelný
rataplan zabubnovat
rataplan zabubnování
ratatouille druh zeleninového pokrmu
ratch řehtačka
ratchet ráčna
ratchet řehtačka
ratchet wheel rohatka
rate rychlost
rate poměr
rate cenit
rate klasifikovat
rate odhadnout
rate podíl
rate úměra
rate taxovat
rate sazba
rate vyměřit daň
rate vyměřit poplatek
rate sazba
rate hodnotit
rate ocenit
rate ohodnotit
rate tarif
rate taxa
rate (of exchange) kurs (směnárenský)
rate base růstová základna
rate book sazebník
rate of exchange směnový kurs
rate of growth tempo růstu
rate of inflation míra inflace
rate of return míra výnosnosti
rate of return výnosová míra
rate of unemployment míra nezaměstnanosti
rate schedule sazebník
rate-cap úrokový strop
rate-of-return regulation regulace podle míry výnosnosti
rateability úměrnost
rateable zdanitelný
rated ohodnocený
rated inflow dávkový přítok (vody)
ratepayer poplatník
rater odhadce
rates poměry
rates sazby
rather dost
rather raději
rather spíš
rather spíše
rather poněkud
rather trochu
rather docela
rather dosti
rather poměrně
ratification ratifikace
ratified podepsaný
ratified potvrzený
ratified ratifikovaný
ratified schválený
ratify ratifikovat
rating hodnocení
rating zatížitelnost
rating ohodnocení
rating nosnost
ratings hodnocení
ratings tarify
ratings technická data
ratio procento
ratio míra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy