Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
re-emerged opětovně se objevil
re-enactment rekonstrukce
re-enter znovu vstoupit
re-entrant vícenásobně přístupný
re-entrant vydutý úhel
re-entrant reentrantní
re-entry návrat
re-equip nově vybavit
re-erect znovu vystavět
re-establish obnovit
re-establishment znovuzřízení
re-evaluate přehodnotit
re-evaluation přehodnocení
re-examination opětovné vyšetření
re-examine znovu přezkoumat
re-examined znovu přezkoumal
re-examined znovu přezkoušel
re-examining znovu přezkoumávající
re-examining přezkoumávání
re-export reexportovat
re-exportation reexportování
re-release opětovně vydat
re-sign znovu podepsat
re-use opětné použití
reabbreviate opětovně zestručnit
reabbreviated opětovně zestručněný
reabbreviated opětovně zestručnil
reabsorb zpětně vstřebat
reabsorption resorpce
reabsorption vstřebání
reach dosáhnout
reach dosahovat
reach sáhnout
reach dojet
reach dojít
reach dojíždět
reach doletět
reach sahat
reach into dosahovat
reach manhood dospět v muže
reach out natáhnout se
reach out natáhnout
reach out oslovovat
reachability dosažitelnost
reachability dostupnost
reachable dosažitelný
reachable dostupný
reachably dostupně
reached došel
reached dosažený
reached dosáhl
reached dosahoval
reacher rozpěra
reaches dosáhne
reaching dosahující
reacquire opětovně získat
reacquired opětovně získal
reacquired opětovně získaný
reacquisition opětovné nabytí
react kvitovat
react reagovat
reactance reaktance
reactant reaktant
reacted reagoval
reacting reagování
reaction odezva
reaction reakce
reaction odpověď
reaction reakce
reaction reservoir reakční nádrž
reactionaries reakcionáři
reactionary reakcionářský
reactionary reakcionář
reactionary zpátečník
reactionary reakční

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy