Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reactions reakce
reactivate reaktivovat
reactivated reaktivovat
reactivation reaktivace
reactive reagující
reactive reaktivní
reactive policy response politika reagující na škody
reactivity reaktivita
reactor reaktor
reactor tlumivka
reactors reaktory
reacts reaguje
read číst
read přečíst
read přečtený
read přečetl
read četl
read read/read/read
read předčítat
read snímat
read čtěte
read přečten
read it over prohlédnout si to
read-only memory paměť pouze pro čtení
read-out aktuální stav
read-out údaj
readability čitelnost
readable čitelný
readable čtivý
readdress přeadresovat
reader čtenář
reader čtenářka
reader snímač
readers čtenáři
readership čtenářská obec
reader´s card čtenářský průkaz
readier připravenější
readiest nejpřipravenější
readily snadno
readily odhodlaně
readily připraveně
readiness odhodlanost
readiness připravenost
reading čtoucí
reading naměřená hodnota
reading hodnota
reading přednáška
reading snímání
reading četba
reading čtení
reading interpretace
reading výklad
reading matter četba
reading room studovna
reading room čítárna
reading-book čítanka
reading-room čítárna
readings materiály k četbě
readings čtení
readmission opětovné přijetí
readmission opětovné připuštění
readmission znovupřijetí
readmit znovu přijmout
readout hodnota
readout aktuální stav
readout údaj
reads čte
ready hotovo
ready hotový
ready připravený
ready hotov
ready udělaný (o jídle)
ready cash hotovost
ready cash hotové peníze
ready for připraven

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy