Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ready-made kompletně připravený
ready-made zkompletovaný
ready-made dishes hotová jídla
ready-to-cook food polotovar
ready-to-wear konfekční
ready-to-wear clothes konfekce
reaeration reaerace (vody)
reaffirm znovu ujistit
reaffirm znovu potvrdit
reaffirm ujistit
reaffirm zdůraznit
reaffirmation opětovné ujištění
reaffirmation znovupotvrzení
reafforestation zalesnění
reafforestation znovuzalesnění
Reagan am. prezident
Reagan Reagan
reagent činidlo
real fyzický
real nemovitý
real přirozený
real realitní
real skutečný
real opravdový
real pravý
real reálný
real upřímný
real consumption reálná spotřeba
real deficit reálný deficit
real estate nemovitost
real estate nemovitosti
real estate realitní
real GDP reálný hrubý národní produkt
real GDP. reálný HDP
real income (wages) reálný (skutečný) příjem
real interest rate reálná úroková míra
real life skutečně
real life v životě
real life ze života
real national product reálný národní produkt
real number číslo s desetinnou čárkou
real property nemovitosti
real time skutečný čas
real value skutečná (reálná) hodnota
real value reálná hodnota
real-life skutečně
real-life v životě
real-life ze života
real-time skutečný čas
realign přeskupení
realignment přeladění
realignment přeskupení
realisable realizovatelný
realisation realizace
realise uvědomit si
realise uvědomovat si
realised realizovaný
realises realizuje
realising realizování
realism realizmus
realist realista
realistic realistický
realistic střízlivý
realistically realisticky
realities reality
realities skutečnosti
reality realita
reality skutečnost
realizable uskutečnitelný
realization realizace
realization uskutečnění
realize uvědomit si
realize provést
realize pochopit
realize realizovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy