Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
realize uskutečnit
realized realizovaný
realized profit realizovaný zisk
realizes realizuje
realizes uskutečňuje
realizing chápající
realizing realizování
realizing uskutečňování
realizing uvědomování
reallocate přerozdělit
reallocate přidělit (znovu)
reallocated přerozdělený
reallocation přerozdělení
reallocation realokace
really opravdu
really skutečně
really vlastně
really doopravdy
really well opravdu dobře
realm říše
realm doména
realm království
realms říše
realpolitik reálná politika
realty nemovitost
ream stohy
ream kvanta
ream stoh
reamer výstružník
reams kvanta
reanalysis statický přepočet
reanalyze znovu zanalyzovat
reanimate oživit
reanimate reanimovat
reanimate vzkřísit
reanimated oživený
reanimated oživil
reanimated vzkřísil
reanimated vzkříšený
reanimation reanimace
reap sklízet
reaper žací stroj
reaper sekačka
reaping sklizeň
reaping sklízející
reappear znovu se objevit
reappearance nový výskyt
reappeared znovu se objevil
reappears znovu se objevuje
reapply znovu zažádat
reappoint opětovně jmenovat
reappoint znovu dosadit
reappointment opětovné jmenování
reappraisal přehodnocení
reappraise přehodnotit
reappraised přehodnocený
reappraised přehodnotil
reappraised reklasifikovaný
rear zadek
rear zadní
rear admiral kontradmirál
rear end zadní část vozidla
rear-view pohled zezadu
reared vychovávaný
rearguard zadní voj
rearing vychovávání
rearm přezbrojit
rearmament znovuvyzbrojení
rearrange přeskupit
rearrange přestavět
rearranged předělaný
rearranged přeřadit
rearranged přeskupený
rearrangement přeskupení
rearrangements přestavění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy