Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rearview pohled zezadu
rearward dozadu
rearwards nazpátek
reascend znovu vystoupit
reason důvod
reason rozum
reason příčina
reason soudit
reason usuzovat
reasonable rozumný
reasonable pochopitelný
reasonable přiměřený
reasonable soudný
reasonable rozumný
reasonableness rozumnost
reasonableness soudnost
reasonably poměrně
reasonably celkem
reasonably přiměřeně
reasonably rozumně
reasoned logický
reasoned odůvodněný
reasoner debatér
reasoning argument
reasoning dedukce
reasoning usuzování
reasoning argumentace
reasoning úvaha
reasonless bezdůvodný
reasonless nesmyslný
reasons důvody
reassemble opětovně složit
reassembled opětovně složený
reassembled opětovně složil
reassembled opětovně smontovaný
reassembling smontování
reassembly opětovná montáž
reassert znovu potvrdit
reassertion opětovné uplatnění
reassess opětovně ohodnotit
reassess přehodnotit
reassessment přehodnocení
reassessment přezkoumání
reassign znovu určit
reassignment opakované přiřazení
reassurance ujištění
reassurance uklidnění
reassure uklidnit
reassured uklidněný
reassuring uklidňující
reassuringly konejšivě
reattach znovupřipojit
reattachment opětovné uchycení
reattempt znovu se pokusit
reave loupit
reaver plenitel
reawaken připomenout si
rebarbative odpuzujici
rebate rabat
rebate srážka
rebate sleva
Rebecca ženské křestní jméno
Rebekah ženské křestní jméno
rebel rebel
rebel rebelovat
rebel povstat
rebel povstalec
rebel vzbouřenec
rebelion povstání
rebelling vzpurný
rebellion odboj
rebellion odvolání
rebellion revolta
rebellion vzpoura
rebellion povstání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy