Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rebellion vzbouření
rebellions rebelie
rebellions povstání
rebellious povstalecký
rebellious odbojný
rebelliously vzpurně
rebelliousness odbojnost
rebelliousness vzpurnost
rebels rebelové
rebind znovu svázat
rebind převázat
rebirth znovuzrození
reblend znovu smísit
reblend znovu smíchat
reboil znovu uvařit
reboil převařit
rebook opětovně zamluvit
reboot restartování
reboot restartovat
reborn znovuzrozený
rebound vzchopit se
rebound odraz
rebound odskok
rebuff odříct
rebuff odmítnout
rebuff odmítnutí
rebuff zamítnout
rebuild přestavět
rebuilding přestavba
rebuilt přestavěný
rebuke kárání
rebuke kárat
rebuke napomenout
rebuke pokárání
rebuke pokárat
rebuke výtka
rebuke vytknout
rebuke vytýkat
rebuked napomenul
rebuked napomenutý
rebus hlavolam
rebus hádanka
rebus rébus
rebut vyvrátit
rebuttable vyvratitelný
rebuttal vyvracení
recalcitrance vzpurnost
recalcitrant vzpurný
recalcitrant vzdorovitý
recalculate přepočítat
recalculated přepočítaný
recalculating přepočítávající
recalculation přepočtení
recalculation rekalkulace
recalculations přepočítání
recalculations přepočty
recalibrate znovu zkalibrovat
recalibrated znovu zkalibroval
recalibrated rekalibrovaný
recalibration rekalibrace
recall připomenout
recall odvolat
recall vzpomínat
recalled odřeknutý
recalled odvolaný
recalling vzpomínání
recalls odvolává
recalls vzpomíná
recant odvolat
recantation zřeknutí se
recantation odvolání
recap stručné shrnutí
recap rekapitulovat
recap rekapitulace
recap nový protektor pneumatiky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy