Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
recap protektorovat pneumatiku
recap znovu dát pokličku
recap znovu dát zátku
recap znovu dát uzávěr
recapitalisation rekapitalizace
recapitalization rekapitalizace
recapitulate rekapitulovat
recapitulate shrnout
recapitulated zrekapituloval
recapitulation rekapitulace
recapture opětovně obsadit
recapture znovunabytí
recapture znovu získat
recaptured opětovně obsadil
recapturing znovunabývající
recarbonization rekarbonizace (vody)
recast předělat
recast přepracovaný
recast přepracovat
recce prozkoumat
recede vzdalovat se
recede ustoupit
recede ustupovat
receipt paragon
receipt účtenka
receipt potvrzení
receipt pokladní lístek
receipt příjem
receipt stvrzenka
receipt příjmový doklad
receipt předpis
receipt of příjem
receipts příjem
receipts stvrzenky
receivable nezaplacený
receivable obdržitelný
receivable pohledávka
receivable zachytitelný
receive obdržet
receive přijímat
receive přijmout
receive přijmout
receive dostat
receive pobírat
received přijal
received přijatý
receiver přijímač
receiver sluchátko
receivers přijímače
receivership vnucená správa
receives přijímá
receiving příjem
receiving přijímání
receiving body recipient (vodní)
recency nedávnost
recency novost
recension recenze
recent nedávný
recent nový
recently nedávno
recently poslední dobou
recently v poslední době
receptacle nádoba
receptacle zásuvka
reception přijetí
reception recepce
reception přivítání
reception ohlas
reception příjem
receptionist recepční
receptionists recepční
receptive chápavý
receptive vnímavý
receptiveness vnímavost
receptivity vnímavost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy