Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
receptor receptor
recess prohlubeň
recess výklenek
recess zákoutí
recess ústup
recession recese
recession hospodářský pokles
recessional recesní
recessionary recesní
recessionary gap mezera z recese
recessive recesivní
recharge znovu nabít
recharge dobít
recharge dobití
rechargeable dobíjecí akumulátor
rechargeable dobíjecí
recharged znovu nabil
recharged dobil
recharger nabíječka
recharging dobíjení
recheck překontrolovat
recherche rešerše
rechristen znovu pokřtít
recidivism recidiva
recidivism recidivita
recidivist recidivista
Recife město - Brazílie
recipe recept
recipe book kuchařka
recipes recepty
recipient příjemce
recipient adresát
recipient recipient
recipients adresáti
recipients příjemci
reciprocal externalita
reciprocal vzájemný
reciprocal oboustranný
reciprocal reciproční
reciprocal vzájemný
reciprocal trade vzájemný (reciproční) obchod
reciprocality vzájemnost
reciprocally vzájemně
reciprocate opětovat
reciprocate oplatit
reciprocate pohybovat tam a zpět
reciprocated opětoval
reciprocating opětující
reciprocation opětování
reciprocation oplácení
reciprocation reciprocita
reciprocity vzájemnost
recirculate recirkulovat
recirculated recirkuloval
recirculation recirkulace
recirculation oběh
recision anulování
recital recitál
recitals recitály
recitation recitace
recitative recitativ
recite přednášet
recite recitovat
recited přednášel
recited recitoval
reciter recitátor
reciting recitování
reckless ledabylý
reckless nebezpečný
reckless bezstarostný
reckless bezohledný
reckless nedbalý
recklessly ledabyle
recklessness nedbalost
recklessness nezodpovědnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy