Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reckon myslit
reckon odhadovat
reckon spočítat
reckon počítat
reckoned počítaný
reckoned spočítaný
reckoner počtář
reckoning počítání
reckoning zúčtování
reckons počítá
reclaim reklamace
reclaim kultivovat
reclaim napravit
reclaim obdělat
reclaim polepšit
reclaim regenerovat
reclaim reklamovat
reclaimable reklamovatelný
reclaimed regenerovaný
reclaimed vyzvednutý
reclaimed získaný
reclaimer osoba požadující navrácení
reclaiming znovuzískání
reclamation reklamování
reclamation vymáhání
reclamation hydromeliorace
reclamation rekultivace
reclamation zúrodňování
reclassification nové zařazení
reclassify opětovně klasifikovat
reclassify přeřadit do jiné kategorie
recline sklopit např. sedadlo
recline naklonit
recline položit se
recline položit
recliner nastavitelné křeslo
recluse poustevník
recluse samotář
reclusive samotářský
recode překódovat
recoded překódoval
recognisable rozeznatelný
recognisable zjistitelný
recognisably rozpoznatelně
recognise poznat
recognise poznávat
recognise rozpoznat
recognise uznat
recognise uznávat
recognised rozpoznaný
recogniser člověk schopný něco rozeznat
recognises rozpoznává
recognises zjišťuje
recognising rozpoznávající
recognition úsudek
recognition posouzení
recognition rozlišování
recognition rozpoznání
recognition poznání
recognition zjišťování
recognition uznání
recognition lag poznávací mezera
recognizable rozpoznatelný
recognizably zřetelně
recognizance kauce
recognizance slib
recognize rozpoznat
recognize uznat
recognized rozpoznaný
recognized rozpoznal
recognizer rozpoznávač
recognizer rozpoznávající osoba
recognizes rozpoznává
recognizing rozpoznání
recoil převinutí např. cívky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy