Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
recoverable nahraditelný
recovered uzdravený
recovered zotavený
recovered regenerovaný
recovered rekuperovaný
recoveries zpětná nabytí
recovering uzdravování
recovering uzdravující
recovering zotavování
recovering zotavující
recovers uzdravuje se
recovers zotavuje se
recovery náhrada
recovery znovunabytí
recovery rekonvalescence
recovery regenerace
recovery uzdravení
recovery zotavení
recovery náhrada
recovery oživení
recovery obnova
recovery fáze vzestupu
recovery position bezpecnostni poloha
recreate obnovit
recreated obnovený
recreation rekreace
recreation area rekreační oblast
recreation benefits of environmental resources rekreační přínosy environmentálních zdrojů
recreation landscape rekreační krajina
recreation room společenská místnost
recreational rekreační
recreational vehicle obytný automobil
recreational vehicle rekreačí vozidlo
recreative občerstvující
recreative osvěžující
recreative rekreační
recriminate rekriminovat
recriminate vznést protiobvinění
recrimination rekriminace
recrimination vzájemné obvinění
recriminative rekriminační
recriminatory rekriminační
recross opětovně přejít
recross opětovně zkřížit
recrudesce znovu se vyskytnout
recrudescence opětovné propuknutí
recrudescent opakující se
recruit rekrutovat
recruit rekrut
recruit verbovat
recruit branec
recruit naverbovat
recruit nováček
recruited rekrutovaný
recruiter náborář
recruiting rekrutování
recruitment nábor
recruitment odvádění
recruitment rekrutování
recruitment verbování
recruits rekrutuje
recrystallisation překrystalizování
recrystallization rekrystalizace
recrystallize rekrystalyzovat
recta konečníky
recta rekta
rectal konečníkový
rectal rektální
rectangle obdélník
rectangle pravoúhelník
rectangles obdélníky
rectangular obdélníkový
rectangular pravoúhlý
rectifiable opravitelný
rectification náprava

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy