Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rectified opravený
rectified usměrněný
rectifier usměrňovač
rectify napravit
rectify opravit
rectify napravit
rectilinear přímočarý
rectitude čestnost
rectitude poctivost
recto lícová stránka
recto přední stránka
rector rektor
rectory fara
rectum konečník
rectum rektum
recumbent ležící
recuperate zotavit se
recuperating zotavující se
recuperation rekuperace
recuperation zotavení
recuperative regenerující
recuperative rekuperační
recuperative rekuperativní
recur opakování
recur vracení
recur vracet se
recur opakovat se
recur znovu nastat
recurrence opakování
recurrent cyklický
recurrent periodický
recurrent rekurentní
recurrent navracející se
recurrent opakující se
recurrently rekurentně
recurring opakovaný
recurs opakovaně se vyskytuje
recurs vrací
recursion rekurze
recursive rekurzivní
recursively rekurzívně
recyclability recyklovatelnost
red červený
red rudý
red červeň
red zarudlý
red červená
red zrzek
red alert červený poplach
red blood cell červená krvinka
red carpet slavnostní uvítání
red cent zlámaná grešle
red corpuscle červená krvinka
Red Crescent Červený půlměsíc
Red Cross Červený kříž
Red Data Book Červená kniha
Red Data List Červený seznam
red deer jelen lesní
red deer srna
Red Dwarf Červený trpaslík
red giant červený trpaslík
red herring uzenáč
red herring uzený sleď
red herring falešná stopa
red hot rozžhavený
red ink ztráta
red meat vepřové maso
red meat ruďoši
red pepper paprika
Red River Červená řeka
Red Sea Rudé moře
red tape červená páska
red tape byrokracie
red tape úřední šiml
red tide vodní květ

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy