Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
redesign změna
redesign znovunavržení
redesigned předělaný
redesigned přestavěný
redevelop opětovně vyvinout
redevelop přestavět
redevelopment přestavba
redevelopment sanace
Redford Redford
redhead rusovláska
redhead zrzek
redheaded zrzavý
redheaded rusovlasý
redial znovu vytočit
redial znovu vytočit spojení
redirect přesměrovat
redirected přesměrován
redirecting měnící směr
redirecting přesměrování
redirection přesměrování
redirects přesměrovává
rediscover znovuobjevit
rediscovered znovuobjevený
rediscovery znovuobjevení
redisplay opětovně zobrazit
redistillation redestilace
redistributable opětovně distribuovatelný
redistribute přerozdělit
redistribute přerozdělovat
redistributed přerozdělený
redistributed wealth přerozdělené bohatství
redistributing přerozdělování
redistribution přerozdělení
redistribution redistribuce
redistribution of income přerozdělování důchodu
redistribution of income přerozdělení
redistributive přerozdělující
redivide nově rozdělit
Redmond Redmond
redneck vidlák
redness červenost
redness rudost
redo předělat
redoing předělání
redolence vůně
redolent vonící
redone předělaný
redone přepracovaný
redouble zdvojnásobit
redoubled zdvojnásobil
redoubling opětovné zdvojení
redoubt pevnost
redoubt pevnůstka
redoubtable obávaný
redoubtable strašný
redound přispět k něčemu
redox oxidačně redukční
redraft předělat
redraft přepsat
redrafting předělání
redraw překreslit
redrawing překreslení
redrawn překreslený
redress náprava
redress napravit
reds komunisté
reds rudí
reds červené
redshift rudý posun
redskin Indián
redskin rudoch
Redstone Redstone
redub napravit
reduce zmenšit
reduce omezit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy