Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reduce zmenšit
reduce snížit
reduce to tears rozplakat
reduced snížený
reduced redukovaný
reduced snížen
reduced rate snížená taxa (sazba)
reduced retention time redukovaný čas (hydrosystém)
reducer reduktor
reducer reducent
reduces omezuje
reduces oslabuje
reduces redukuje
reduces snižuje
reduces zkracuje
reducibility redukovatelnost
reducible omezitelný
reducible redukovatelný
reducible zredukovatelný
reducing redukování
reductase reduktáza
reduction snížení
reduction pokles
reduction redukce
reduction zmenšení
reductionism redukcionismus
reductionist redukcionista
reductions redukce
reductions omezení
reductive zjednodušující
redundance přebytek
redundance nadbytečnost
redundance nadměrnost
redundance přebytečnost
redundance redundance
redundancies nadbytečnosti
redundancy nadbytečnost
redundancy nadbytek
redundant nadbytečný
redundant zbytečný
redundant přebytečný
redundantly zbytečně
reduplicate zdvojit
reduplicate zdvojnásobit
reduplication reduplikace
redwing drozd cvrčala
redwood sekvoj
reed rákos
reed rákosí
reediness ostrost
reedit znovu vydat např. knihu
reeds rákosy
reeds šípy
reeducation převýchova
reedy rákosnatý
reef útes
reef úskalí
reef rif
reef skalisko
reefs útesy
reek páchnout
reek zápach
reek dým
reek výpar
reeks páchne
reel cívka
reel vrávorat
reel zavrávorat
reel odvíjet
reel role
reel navíjet
reel navíječka
reel naviják
reel kotouč
reel motat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy