Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reel off odmotat
reel off odvíjet
reel off odříkat
reelection opětovné zvolení
reeler navíječka
reeler převíječka
reeling navíjení
reels navíjí
reels kotouče
reemerged opětovně se objevil
reemphasize opětovně zdůraznit
reemphasized opětovně zdůraznil
reenactment opětovné uzákonění
reenactment rekonstrukce
reenter znovu zadat data
reentrant znovu vstupující
reerect znovu vystavět
Reese Reese
reestablish opětovně založit
reestablish obnovit
reevaluate opětovně ocenit
reevaluate přehodnotit
reevaluated opětovně ocenil
reevaluated přehodnotil
reevaluation přehodnocení
reeve prostrkovat
Reeves Reeves
reexamination opětovné vyšetření
reexamine přezkoušet
reexamined přezkoušel
reexamined znovu přezkoumal
reexamined znovu přezkoušel
ref sudí
ref reference
refashion opětovně upravit
refection občerstvení
refectory refektář
refer poukázat
refer odkázat se na něco
referable někomu připsatelný
referee rozhodčí
referee arbitr
referee soudce
refereed soudcoval
refereeing soudcování
referees rozhodčí
reference odkaz
reference narážka
reference book citovaná kniha
reference flow referenční tok
reference library referenční knihovna
reference value žádaná hodnota
referenced doporučený
referenced odkazovaný
references odvolání
references doporučení
references odkazy
referencing odkazující
referenda referendum
referendum referendum
referent náhražka
referential odkazový
referential referenční
referentially vztažně
referral odkázání
referrals odkázání
referred odkazovaný
referring odkazování
refers odvolává se
refers odkazuje
refile přesměrovat
refiled přesměrovaný
refill náplň
refillable doplnitelný
refilling doplnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy