Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
refloat stáhnout z mělčiny
refloat přeflotovat
reflux reflux
reflux zpětný tok
reflux flegma
reforest znovu zalesnit
reforest zalesnit
reforestation opětovné zalesnění
reforestation zalesnění
reforestation zalesňování
reforestation znovuzalesnění
reform reforma
reform reformovat
reform napravit
reform school polepšovna
reformable napravitelný
reformat přeformátování
reformat přeformátovat
reformation reformace
reformative nápravný
reformative reformační
reformatory polepšovna
reformatory reformátorský
reformatted přeformátovaný
reformatting přeformátování
reformed reformovaný
reformer reformátor
reforming reformování
reforming reformující
reformism reformismus
reformism reformace
reformist reformista
reformist reformistický
reforms reformuje
reformulate přeformulovat
reformulate reformulovat
reformulated přeformuloval
reformulated přeformulovaný
reformulated reformuloval
reformulation přeformulování
refract lámat světlo
refractile lomivý
refraction lámání světla
refraction refrakce
refractive lomivý
refractive refrakční
refractometer refraktometr
refractor dalekohled
refractor refraktor
refractoriness žáruvzdornost
refractory nepoddajný
refractory neústupný
refrain refrén
refrain zdržet se
refrain (from) zdržet se (čeho)
refrained nevykonaný
refraining nedělání
refrains refrény
refreeze opětovně zmrazit
refresh obnovit
refresh občerstvit
refresh osvěžit
refreshable občerstvitelný
refreshed osvěžený
refreshed posilněný
refresher osvěžující nápoj
refresher drink
refresher course opakovací kurs
refreshing obnovující
refreshing osvěžující
refreshingly roztomile
refreshingly svěže
refreshment občerstvení
refreshment osvěžení
refreshments občerstvení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy