Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
refrigerant osvěžující nápoj
refrigerant chladící
refrigerant ochlazující
refrigerant chladivo
refrigerate chladit
refrigerate mrazit
refrigerate ochladit
refrigerated uměle ochlazovaný
refrigerated chladil
refrigerated chlazený
refrigerating chladicí
refrigerating chlazení
refrigeration chladírna
refrigeration chlazení
refrigeration mrazení
refrigeration ochlazování
refrigerator lednička
refrigerator chladnička
refrigerator mraznička
refrigerators ledničky
refuel doplnit palivo
refuel natankovat
refueling tankování
refuelling tankování
refuge odstavný
refuge hledat útočiště
refuge ostrůvek
refuge poskytnout útočiště
refuge spása
refuge uchýlit se
refuge úkryt
refuge útočiště
refuge útulek
refuge hledat
refugee uprchlík
refugee emigrant
refugees uprchlíci
refugium refugium
refugium útočiště
refulgence lesk
refulgence třpyt
refulgent lesklý
refulgent třpytivý
refulgent zářivý
refund peníz
refund navrácení např. daní
refund hradit
refund náhrada
refund nahradit
refund refundance
refund refundovat
refund vrácení
refund zaplatit
refund nahradit
refundable refundovatelný
refundable vratný
refunded navrácený
refunded refundovaný
refunds refundace
refunds náhrady
refurbish renovovat
refurbished adaptovaný
refurbished renovovaný
refurbishment modernizace
refurbishment rekonstrukce
refurbishment renovace
refusal odmítnutí
refuse odmítat
refuse odmítnout
refuse zmetek
refuse odmítnutí
refuse odpadky
refuse odpad
refuse zamítnout
refused odmítnutý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy