Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
refused odmítl
refuses odmítá
refusing odmítající
refusing odmítání
refutable vyvratitelný
refutation popření
refutation protiargument
refutation vyvrácení
refutation vyvrácení důkazu
refutation vyvrácení myšlenky
refutations vyvrácení
refute popřít
refute vyvrátit
refuted potíraný
refuted vyvrácený
refutes potírá
refuting potírání
regain znovu získat
regained znovu získaný
regal královský
regale zasypat
regale hodovat
regalia korunovační klenoty
regality bytí králem
regally královsky
regard ohled
regard pokládat
regard týkat se
regard považovat
regard as považovat za
regarded pokládaný
regarded pohlížel na
regarded považovaný
regardful pozorný
regarding ohledně
regarding co se týče
regarding kvůli
regarding pokud jde o
regarding s ohledem na
regarding týkající se
regarding ve věci
regarding vzhledem k
regarding pozorující
regardless bez ohledu
regardless přesto
regardless bezohledně
regardless nedbající
regardless neopatrný
regardless bez ohledu na
regardless nemající ohled
regardless of nezávisle na
regards týče se
regards týká se
regards pozdravy
regatta regata
regency regentství
regenerate regenerovat
regenerated obnovený
regenerated regenerovaný
regenerating regenerace
regeneration regenerace
regenerative regenerační
regenerative capacity regenerativní kapacita
regenerator regenerátor
regent regent
regent vladař
regent správce
reggae reggae
regicide královražda
regime systém
regime systém fungování
regime vláda
regime vládnoucí systém
regime způsob fungování
regime způsob vládnutí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy