Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
regime zřízení
regime režim
regime of landscape utilization režim využívání krajiny
regime sampling režimový odběr vzorku (vody)
regimen pluk
regimen regiment
regimen skupina
regimen životospráva
regiment pluk
regiment regiment
regimental plukovní
regimentation reglementace
regiments pluky
regiments regimenty
regimes režimy
Regina Regina
Reginald mužské křestní jméno
region kraj
region oblast
region oblast
region krajina
region region
region sféra
regional regionální
regional oblastní
regional krajský
regional oblastní
regional krajový
regional bank regionální (oblastní) banka
regional planning územní plánování
regional rain krajinný déšť
regional rain oblastní déšť
regional rain regionální déšť
regional sampling územní odběr vzorků (vody)
regional sea regionální moře
regionalisation regionalizace
regionalism regionalizmus
regionally oblastně
regionally regionálně
regions kraje
regions oblasti
regions regiony
Regis Regis
register hlásit se
register ohlásit se
register přihlásit se
register přihlašovat se
register katastr
register matrika
register registr
register registrovat
register soupis
register zapisovat
register zapsat
register zaregistrovat
register zaznamenat
register zaznamenávat
register seznam
register index
registered doporučený
registered registrovaný
registered letter doporučený dopis
registered mail doporučená zásilka
registered pollution evidované znečištění
registered pollution source evidovaný zdroj znečištění
registering registrace
registering registrování
registering zapisování
registering zapisující
registering zaznamenávání
registers registruje
registers registry
registrable registrovatelný
registrable zapsatelný
registrar matrikář

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy