Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
regularity pravidelnost
regularization podřízení pravidlům
regularize regulovat
regularized reguloval
regularized regulovaný
regularly pravidelně
regulars stálí zákazníci
regulars štamgasti
regulate regulovat
regulate regulovat
regulate přizpůsobit
regulate seřídit
regulate usměrnit
regulate usměrňovat
regulate řídit
regulated regulovaný
regulating regulující
regulation předpis
regulation regulování
regulation regulační
regulation nařízení
regulation regulace
regulation směrnice
regulation drainage regulační drenáž
regulation of landscape regulace krajiny
regulation of prices cenová regulace
regulation over st regulace čeho
regulation system regulační soustava (hladiny vody)
regulation well regulační šachtice
regulations nařízení
regulations pravidla
regulations předpisy
regulations regulace
regulative regulační
regulator regulátor
regulators regulátory
regulatory regulační
Regulus Regulus
regurgitate chrlit
regurgitated chrlil
regurgitated vyvrhoval
regurgitated zvracel
regurgitation vyvrhování potravy
regurgitation dávení
rehabilitate obnovit
rehabilitate rehabilitovat
rehabilitated obnovil
rehabilitated rehabilitoval
rehabilitated rehabilitovaný
rehabilitation rehabilitace
rehabilitation obnova
rehabilitative rehabilitační
rehabilitative rehabilitující
rehang převěsit
rehash předělávka
rehearing nové přelíčení
rehearsal zkouška
rehearsals zkoušky
rehearse nacvičit
rehearse nacvičovat
rehearse vyzkoušet
rehearse zkoušet
rehearsed cvičil
rehearsed zkoušel
reheat opětovně ohřát
reheat ohřát
reheat přihřát
reheating ohřátí
reheating opětovné ohřívání
reheating přihřívání
Rehnquist Rehnquist
rehouse přestěhovat se
rehydrate znovuzavodnit
Reich Reich
Reichenberg Reichenberg

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy