Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Reid Reid
reification zhmotnění
reify zhmotnit
reign panování
reign vládnout
reign vládnutí
reign panovat
reign kralovat
reign vláda
reigned vládl
reignite znovu zapálit
reigns vládne
Reilly Reilly
reimburse odškodnit
reimburse refundovat
reimburse krýt výdaje
reimbursement refundace
reimbursement úhrada
reimplementation reimplementace
reimpose opětovně zavést
rein uzda
reincarnate převtělit
reincarnate vtělit
reincarnated převtělený
reincarnated vtělený
reincarnation vtělení
reincorporate znovu včlenit
reindeer sob
reinfection opětovné nakažení
reinforce posilovat
reinforce vyztužit
reinforce posílit
reinforce zpevnit
reinforce armovat
reinforce zesílit
reinforced vyztužený
reinforced concrete železobeton
reinforcement posily
reinforcement výztuha
reinforcement výztuž
reinforcement zpevnění
reinforcement learning posilované učení
reinforcements posily
reinforcer výstuž
reinforcer pobídka
reinforces posiluje
reinforces upevňuje
reinforcing vyztužení
Reinhard Reinhard
Reinhardt Reinhardt
Reinhold Reinhold
reinitialisation opětovné inicializování
reinitialise znovu inicializovat
reinitialised znovu inicializovaný
reinitialization opětovné inicializování
reinitialize opětovně inicializovat
reinitialize reinicializovat
reinitialized opětovně inicializoval
reinitialized opětovně inicializovaný
reins otěže
reinsert znovu vložit
reinserted znovu vložil
reinsertion znovuzavedení
reinstall přeinstalovat
reinstall reinstalovat
reinstate znovu udělit
reinstated znovu dosazený
reinstatement obnova
reinstatement znovuzřízení
reinsurance zajištění
reinsure zajistit
reintegrate znovu spojit
reintegration opětovné sloučení
reinterpret reinterpretovat
reinterpretation přehodnocení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy