Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
balance zůstatek
balance saldo
balance balancovat
balance harmonie
balance vyvažovat
balance udržet rovnováhu
balance účetní rozvaha
balance rovnovážný stav
balance porovnávat
balance bilancovat
balance rovnováha
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade /trade balance/ obchodní bilance /rovnováha/
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
balanced vyrovnaný
balanced symetrický
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balanced diet vyvážená dieta
balanced inflation vyrovnaná inflace
balancer setrvačník
balances vyrovnává
balances vyvažuje
balances balancuje
balancing balancování
balancing saldování
balancing uzávěrka
balancing vyvážení
balancing vyvažování
balancing uzavírání účtů
balancing entry souvztažné účtování
balancing item protiúčtování
balconies balkóny
balcony balkón
bald nepřikrášlený
bald plešatět
bald lysý
bald plešatý
bald neskrývaný
bald holý
bald holohlavý
bald eagle orel bělohlavý
bald tire ojetá pneumatika
bald-headed plešatý
baldachin baldachýn
balder ojetější
balderdash nesmysl
baldest nejlysejší
baldfaced nezastřený
baldfaced nezahalený
baldhead plešatec
balding plešatějící
baldly otevřeně
baldly spoře
baldness holohlavost
baldness plešatost
baldpate plešatec
baldric bandalír
baldrick bandelír
bale žok
baleen velrybí kostice
balefire vatra
baleful zhoubný
baleful neblahý
balefully neblaze
balefully zhoubně
baler balicí stroj
bales žoky
bales balíky
baling paketování
balk zábrana

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy