Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reintroduce opětovné uvedení
reintroduction znovuzavedení
reinvent znovu objevit
reinvention opětovné vynalezení
reinvest reinvestovat
reinvestigation opětovné prošetřování
reinvestment reinvestice
reinvigorate oživit
reinvigorate posílit
reinvigorated oživil
reinvigorated posílil
reissue znovu vydat
reissue dotisk
reissue dotisknout
reissue reeditovat
reissued znovu vydal
reissued reeditoval
reiterate opakovat
reiterate zopakovat
reiterated zopakovaný
reiteration opakování
reiteration zopakování
reject odpálit
reject odmítnout
reject zmetek
rejected odmítnutý
rejecting odmítnutí
rejection odmítnutí
rejection zavržení
rejection zamítnutí
rejection odmítnutí
rejections odmítnutí
rejector ten kdo odmítá
rejects odmítá
rejects zamítá
rejects zmetky
rejig pozměnit
rejoice radovat se
rejoice oslavovat
rejoice plesat
rejoiced radoval se
rejoicing radost
rejoin znovu se připojit
rejoinder replika
rejoins replikuje
rejoins znovu připojuje
rejuvenate omladit
rejuvenate osvěžit
rejuvenation omlazení
rejuvenation oživení
rejuvenation rejuvenace
rejuvenatory oživující
rekindle znovu oživit
relabel přeznačit
relabelling přeznačování
relaid opakovaně položený
relapse opětovně upadnout
relapse recidiva
relapsed opětovně upadl
relapsed znovu onemocněl
relate svázat
relate vztahovat
relate souviset
relate týkat se
related příbuzný
related související
relatedness souvislost
relates souvisí
relates navazuje
relating vztahující se
relation poměr
relation příbuzná
relation příbuzný
relation vztah
relation závislost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy