Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
relation spojení
relation souvislost
relation relace
relational relační
relational database relační databáze
relationally příbuzensky
relations vztahy
relationship vztah
relationship návaznost
relationship vazba
relationship vzájemná vazba
relationship vzájemný poměr
relationship poměr
relationship příbuzenství
relationship souvislost
relationship spojitost
relationships vazby
relationships vztahy
relative poměrný
relative příbuzná
relative příbuzný
relative relativní
relative abundance relativní abundace
relative error relativní chyba
relative humidity relativní vlhkost
relative pronoun vztažné zájmeno
relative risk perceptions relativní vnímání rizika
relative transpiration relativní transpirace
relatively poměrně
relatively relativně
relatives příbuzní
relatives příbuzenstvo
relativism relativismus
relativist relativista
relativist relativistický
relativistic relativistický
relativistically relativisticky
relativity relativita
relator vypravěč
relaunch opětovně odstartovat
relaunch opětovně vypustit
relaunch opětovně zahájit
relax relaxovat
relax odpočinout si
relax uvolnit
relaxant lék na uvolnění
relaxation relaxace
relaxation uvolnění
relaxation zotavení
relaxed uvolněný
relaxed relaxoval
relaxing uvolňující
relay předat
relay přenos
relay přenášet
relay relé
relay štafeta
relay race štafetový závod
relayed vysílaný
relaying přeložka
relays přenáší
relays štafety
relays vyřizuje
relays vysílá
relearn naučit se zapomenuté
releasable schopný uvolnění
releasable schopný vypuštění
releasable uvolnitelný
release propuštění
release uvolnit
release vydání
release dát k dispozici
release vypuštění
release uvolnění
release vypojení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy