Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
release vypustit
release zbavit
release zprostit
released uvolněný
released vypuštěný
released osvobozený
released propoštěný
releaser stimulus iniciující stimul
releases propustit
releases verze
releases uvolňuje
releasing uvolňující
relegate degradovat
relegate odsunout
relegate přeřadit
relegate sesadit
relegate vyhostit
relegate vykázat
relegate vypovědět
relegated odsunutý
relegated sesazený
relegation vypovězení
relegation sestup
relent polevit
relent zmírnit
relent povolit
relentless vytrvalý
relentless neústupný
relentless nepovolný
relentlessly vytrvale
relentlessness houževnatost
relentlessness vytrvalost
relevance důležitost
relevance závažnost
relevancy významnost
relevancy závažnost
relevant relevantní
relevant závažný
relevant příslušný
relevantly relevantně
relevantly závažně
reliability spolehlivost
reliability bezporuchovost
reliable spolehlivý
reliable solidní
reliably spolehlivě
reliance spoléhat
reliance důvěra
reliance spolehnutí
reliant odkázaný
reliant závislý
relic ostatek
relic památka
relic pozůstatek
relic přežitek
relic relikvie
relics zbytky
relics pozůstatky
relics relikvie
relict druh geologické formace
relict druh přežívající vyhynutí
relict relikt
relict reliktní (biologie)
relied spolehlivý
relief plastika
relief obrys
relief profil
relief kontrast
relief reliéf
relief střídání stráže
relief odpočinek
relief vysvobození
relief osvobození
relief posila
relief pomoc

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy