Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
relief podpora materiální
relief ulehčení
relief útěcha
relief úleva
relief střídání
relief odlehčení
relief podpora
relief map reliéfová mapa
relies spoléhá
relieve zbavit
relieve zprostit
relieve oneself vyprázdnit se
relieved odlehčený
relieved zbaven
relieves zprošťuje
relieving ulevování
relieving uvolnění
relieving zbavující
relieving zprošťující
relight opětovně osvětlit
religion náboženství
religion vyznání
religion víra
religions víry
religiosity pobožnost
religious náboženský
religious pobožný
religious nábožný
religiously nábožensky
religiously nábožně
religiously pobožně
religiousness nábožnost
religiousness zbožnost
reline opětovně nalinkovat
relined opětovně nalinkoval
relined opětovně nalinkovaný
relink opětovně spojit
relinquish upustit
relinquish opustit
relinquish zanechat
relinquishing opouštějící
relinquishment zřeknutí se
reliquary relikviář
relish pochutnat si
relish záliba
relish aroma
relish šmrnc
relish zavánět
relish mít radost
relive znovu zažít
relive vyvolat
relived znovu zažil
reload znovu nahrát
reload přeložit např. zboží
reload dobít
reload nabít
reloaded dobitý
reloading překládání
reloading překládka
reloading přeložení
relocatable přemístitelný
relocate přemístit
relocated přemístěný
relocated přesídlený
relocation přeložení
relocation přemístění
relocation effect realokační efekt
relook přehodnotit
reluctance zdráhání
reluctance odpor
reluctance nechuť
reluctance neochota
reluctant neochotný
reluctant odporující
reluctant zdráhavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy