Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reluctantly neochotně
reluctivity reluktivita
rely spoléhat
rely opírat se
rely spoléhat se
rely on opřít se o
rely on spoléhat se
rely on spolehnout se
rely on spolehnout se na
rely on spolehnout
relying počítání s
relying spoléhání
remade předělaný
remade přepracovaný
remain ubývat
remain trvat
remain pozůstatek
remain mrtvola
remain udržet se
remain udržovat se
remain zůstat
remain zůstávat
remain zbytek
remain zbýt
remain setrvat
remain vytrvat
remain zbývat
remain for a bit pozdržet se
remain stable zůstat stabilní
remainder zbytek
remainder ostatek
remainder saldo
remaindered vyprodával
remained zůstal
remaining zbývající
remaining zbylý
remains zbytky
remains ostatky
remains pozůstatky
remains tělesné pozůstatky
remake remake
remake předělávka
remand vyšetřovací vazba
remap přemapovat
remark poznámka
remark zpozorovat
remark podotknout
remark poznamenat
remarkable pozoruhodný
remarkable mimořádný
remarkableness pozoruhodnost
remarkably nápadně
remarkably pozoruhodně
remarkably zajímavě
remarked podotknutý
remarked poznamenaný
remarking podotýkání
remarking poznamenávání
remarking zmiňování
remarks poznámky
remarriage opětný sňatek
remarried znovu se oženil
remarried znovu se provdala
remarry znovu se oženit
remarry znovu se vdát
remaster vylepšit kopii originálu
rematch odvetný zápas
remeasure přeměřit
remediable vyléčitelný
remedial nápravný
remedial pomocný
remediation náprava
remedied léčený
remedied napravený
remedies léky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy