Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
remedies nápravy
remedy lék
remedy opravný prostředek
remedy léčebný prostředek
remedy náprava
remedy napravit
remedy opatření
remedy léčivo
remelt přetavit
remember pamatovat se na
remember pamatovat si
remember vzpomenout si na
remember vzpomínat si
remember vzpomínat si na
remember zapamatovat
remember zapamatovat si
remember vzpomínat
remember vzpomenout si
remember pamatovat
remember připomenout
remember upomenout
remember vzpomenout
remember nezapomeň
remember about vzpomenout si na
remember about vzpomínat si na
remembered vzpomenul
remembered vzpomněl
remembering vzpomínání
remembers pamatuje
remembers vzpomíná
remembrance památka
remembrance připomenutí
remembrance upomínka
REMF Rear Echelon Mother F---ers (eg
remigrate znovu se stěhovat
remilitarization remilitarizace
remilitarize remilitarizovat
remind připomenout
remind připomínat
reminded připomněl
reminder upozornění
reminder upomínka
reminder připomínka
reminder památka
reminders upomínky
remindful připomínající
reminding připomínání
reminding upomínání
reminds připomíná
Remington Remington
reminisce vzpomínat
reminiscence vzpomínka
reminiscences vzpomínky
reminiscent připomínající
reminiscent vypadající
reminiscently nostalgicky
remiss laxní
remiss ledabylý
remiss nedbalý
remission prominutí
remit pravomoc
remit poukázat
remittal odpuštění
remittal prominutí
remittance odeslání
remittance poukázání
remittance úhrada
remitted poukázán
remittent remitentní
remitter remitent
remitter zasílatel peněz
remix remixovat
remnant zbytek
remnants zbytky
remodel přepracovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy