Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
remodel přetvořit
remodeled přemodeloval
remodelling předělávání
remodelling přestavba
remold nově zformovat
remold protektorovat
remold přetvařovat
remold přetvořit
remold znovu ztvárnit
remold tyre protektorovaná pneumatika
remonstrance námitka
remonstrance protest
remonstrant demonstrant
remonstrate protestovat
remonstrated protestoval
remonstration protest
remorse lítost
remorse výčitky svědomí
remorse výčitky
remorseful kajícný
remorsefully kajícně
remorseless nelítostný
remorseless nemilosrdný
remorselessly nelítostně
remorselessness nemilosrdnost
remote vzdálený
remote dálkové ovládání
remote control dálkové ovládání
remote-controlled na dálkové ovládání
remotely na dálku
remotely vzdáleně
remotely controlled dálkově řízený
remotely controlled dálkově ovládaný
remoteness odlehlost
remoter vzdálenější
remotest nejvzdálenější
remould nově zformovat
remould protektorovat
remould přetvařovat
remould přetvořit
remould znovu ztvárnit
remould tyre protektorovaná pneumatika
remoulding přetváření
remount znovu nasednout
remount znovu připojit disky
removable odnímatelný
removable odstranitelný
removable vyměnitelný
removal odstranění
removal odsun
removal přemístění
removal přesunutí
removal vyjmutí
removals vyjmutí
removals odsuny
remove odstranit
remove odstraňovat
remove demontovat
removed odstraněný
removed vzdálený
removed vyjmutý
remover odstraňovač
removes odstraňuje
removes vyjímá
removing odstraňování
remunerate honorovat
remunerate odměnit
remunerate odměňovat
remunerate odměnit
remuneration plat
remuneration odměna
remuneration odměňování
remunerative lukrativní
Remus Remus
Remy Remy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy