Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Rena Rena
renaissance renesance
renaissance obnova
Renaissance renesanční
Renaissance renesanční
renal ledvinový
rename přejmenovat
renamed přejmenovaný
renames přejmenovává
renaming přejmenování
renascence renesance
renascent obrozený
renationalisation opětovné zestátnění
Renault Renault
rend roztrhnout
rend roztržený
rend rvát
render interpretovat
render vyjádřit
render poskytnout
render převést
render renderovat
render učinit
render udělit
rendered učiněný
rendered změněný
rendering provedení
rendering renderování
rendering vyjádření
rendering zpodobení
rendering ztvárnění
renders činí
renders poskytuje
rendezvous schůzka
rending roztrhávání
rendition provedení
rendition ztvárnění
renditions interpretace
renditions provedení
Rene Rene
Renee Renee
renegade odpadlík
renegade renegát
renegade zrádce
renege nesplnit
renegotiate znovu projednat
renegotiation opětovné jednání
renew obnovit
renewable obnovitelný
renewable energy obnovitelná energie
renewable resources obnovitelné zdroje
renewal obnovení
renewal obnova
renewal obroda
renewal prodloužení
renewal prolongace
renewed obnovený
renewing obnovování
renewing renovování
rennet syřidlo
rennet sýřit
Reno Reno
renounce zapřít
renounced zapřel
renounced vypověděný
renounced zapření
renouncement vzdání se
renouncement zřeknutí se
renovate renovovat
renovated zrenovovaný
renovation renovace
renovation obnova
renovator renovátor
renown renomé
renowned proslulý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy