Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
renowned renomovaný
renowned slavný
Rensselaer okres v USA
rent nájem
rent nájemné
rent najímat
rent najmout
rent činže
rent pronajmout
rent trhlina
rent capture rentní chycení
rent control kontrola nájemného
rent control regulace nájemného
rent seeking vyhledávání renty
rent-free bez nájemného
rentable nájemný
rental nájemné
rental nájem
rental půjčovna
rentals nájemné
rented pronajatý
renter nájemník
rentier rentiér
renting pronájem
rents pronajímá
renumber přečíslovat
renunciation odřeknutí
renunciation odřeknutí se
Renville okres v USA
reoccupation opětovné obsazení
reopen znovu otevřít
reopen otevřít
reopened znovu otevřený
reopened znovuotevřený
reopening znovuotevření
reorder opakovaně objednat
reordered opakovaně objednaný
reordering opětovné objednání
reorganisation reorganizace
reorganise reorganizovat
reorganised přeorganizovaný
reorganised reorganizovaný
reorganising přeorganizovávající
reorganization reorganizace
reorganize přestavět
reorganize přetvořit
reorganize reorganizovat
reorientate přeorientovat
reorientation přeorientování
reorientation reorientace
reoxygenation reoxygenace (vody)
rep obchodní cestující
rep opakování
rep zástupce
repack přebalit
repackage opětovně zabalit
repaid splacený
repaint překreslit
repainted překreslený
repainted restaurovaný
repair oprava
repair opravit
repair opravovat
repair spravit
repair spravovat
repair napravit
repair service opravna
repairable opravitelný
repaired opravený
repairer opravář
repairing oprava
repairing opravování
repairman opravář
repairmen opraváři
repairs oprava

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy