Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
repairs opravy
repaper opětovně vytapetovat
reparable napravitelný
reparable opravitelný
reparation odškodnění
reparation reparace
repartee pohotová odpověď
repartee odseknout
repartee odseknutí
repartition opětovná segmentace
repartition opětovné dělení
repartition znovurozdělení
repast krmě
repast jídlo
repatriate repatriant
repatriate repatriovat
repatriation repatriace
repay oplatit např. službu
repay splatit např. dluh
repay oplatit
repay splatit
repay splatit
repay vyrovnat
repayable splatný
repayment splacení
repayment splátka
repayment vyrovnání
repayment zaplacení
repayments splátky
repeal odvolání
repeal zrušení
repeal zrušit
repealed odvolal
repeat opakovat
repeat zopakovat
repeatability opakovatelnost
repeatable opakovatelný
repeatably opakovatelně
repeated zopakovaný
repeated opakovaný
repeatedly opakovaně
repeatedly opětovně
repeater opakovač
repeater převáděč
repeaters opakovačky
repeating opakování
repeating period doba opakování
repeats opakuje
repel odpuzovat
repel zapudit
repellent odporný
repellent odpudivý
repellent odpuzující
repellent repelent
repelling odpuzení
repent litovat
repentance lítost
repentance pokání
repentant kajícný
repentantly kajícně
repents lituje
repercussion odezva
repercussions dopady
repercussions následky
repercussions odezvy
repercussions odrazy
repertoire repertoár
repertory repertoár
repetition opakování
repetitions opakování
repetitious opakující se
repetitious opakovaný
repetitive opakující
repetitive repetiční
repetitively opakovaně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy