Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
balk zablokovat
balk ucuknout
balk překážka
balk zpěčovat se
balk zhatit
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
Balkan States balkánské státy
Balkanization balkanizace
Balkanize balkanizovat
balky jankovitý
ball sbalit
ball vylévat vodu
ball bál
ball koule
ball kulička
ball ples
ball záruka
ball míč
ball kauce
ball bearing kuličkové ložisko
ball bearings kuličkové ložisko
ball boy sběrač míčků
ball cartridge ostrý náboj
ball dancing ples
ball game míčová hra
ball joint kulový kloub
ball lightning kulový blesk
ball of the thumb bříško
ball up zvrtat
ball up poplést
ball-bearing kuličkové ložisko
ball-shaped kulovitý
ballad balada
ballade balada
balladry baladické básnictví
ballads balady
Ballard Ballard
ballast balast
ballast přítež
ballast zátěž
ballerina balerína
ballet balet
balletic baletní
ballista balista
ballistic balistický
ballistic missile balistická střela
ballistics balistika
ballistocardiograph balistokardiograf
ballock varle
balloon balonek
balloon balon
balloon bublina
balloon baňka
balloon létat balónem
ballooning let balonem
balloonist vzduchoplavec
balloons balóny
ballot tajně hlasovat
ballot tajná volba
ballot hlasování
ballot hlasovací lístek
ballot box volební urna
ballots tajně hlasuje
ballots tajné volby
ballpark hřiště
ballpark figure přibližný odhad
ballpen propisovací tužka
ballplayer hráč basketbalu
ballpoint propiska
ballpoint pen propiska
ballroom sál
balls koule
balls míče
balls-up zmatek
bally zpropadený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy