Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
repetitiveness opakovanost
rephrase přeformulovat
repine stěžovat si
repining stěžování si
repining reptání
replace nahradit
replace nahrazovat
replace vyměnit
replace zaměnit
replace záměna
replaceable nahraditelný
replaceable by st nahraditelný
replaceable by st zastupitelný
replaceable with st nahraditelný
replaceable with st zastupitelný
replaced nahrazený
replaced nahradil
replacement náhrada
replacement výměna
replacement záměna
replacement vytlačení
replacement vystřídání
replacement nahrazení
replacement substituce
replacement cost náklady náhrady
replacement level of fertility hladina prosté reprodukce v porodnosti
replacements náhrady
replacer nahrazovač
replaces nahrazuje
replacing nahrazování
replant přesadit např. rostlinu
replant přesadit
replay opakovat
replay opětovné přehrání
replay přehrát
replenish dobíjet
replenish doplnit
replenish naplnit
replenished znovu doplněný
replenished znovu naplněný
replenishment doplnění
replete naplněný
replete nasycený
replete hutný
repletion naplnění
repletion naplněnost
repletion nasycenost
repletion přecpání
repletion sytost
replica duplikát
replica replika
replica faksimile
replicable replikovatelný
replicate kopírovat
replicate replikovat
replicated kopírovaný
replicated replikovaný
replication replikace
replicator replikátor
replied odpověděl
replied odpovězený
replier odpovídající osoba
replies odpovědi
replug opětovně zapojit
reply odpověď
reply odpovědět
reply odpovídat
reply ohlas
reply-paid poštovné placené adresátem
replying odpovídání
repopulate opětovně osídlit
repopulated opětovně osídlený
report hlásit
report ohlásit
report ohlašovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy