Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
report zpráva
report hlášení
report oznámit
report posudek
report oznamovat
report přednést
report příspěvek
report referát
report referovat
report výpis
report zápis
report podat hlášení
report podat zprávu
report protokol
report reportáž
report nahlásit
report výkaz
report záznam
reportable přiznatelný např. příjem
reportage reportáž
reported hlášen
reported nahlášený
reported oznámený
reported vykazovaný
reported speech nepřímá řeč
reportedly prý
reportedly údajně
reporter reportér
reporter zpravodaj
reporter referent
reporters reportéři
reporting hlášení
reporting zpravodajství
reports hlášení
reports zprávy
repose odpočívat
repose poklid
repose klid
repose odpočinek
reposed odpočíval
reposition deponování
reposition přemístit
reposition uskladnění
repositories sklady
repository skladiště
repossess opětovně vlastnit
repossession opětovné převzetí
reprehend kárat
reprehend plísnit
reprehensible trestuhodný
reprehension napomenutí
reprehension pokárání
represent reprezentovat
represent představovat
represent stavit
represent ztělesňovat
represent zpodobnit
represent zobrazovat
represent zobrazit
represent znázorňovat
represent vyjadřovat
represent symbolizovat
represent representovat
represent zastupovat
represent znázornit
representable někým zastupovatelný
representation reprezentace
representation představení
representation zastupitelství
representation znázornění
representational reprezentační
representations reprezentace
representative představitel
representative zplnomocněnec
representative typický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy