Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
representative reprezentativní
representative reprezentant
representative zástupce
representative consumer approach Přístup reprezentativního konzumenta
representativeness reprezentativnost
representatives představitelé
representatives zástupci
represented reprezentovaný
representing reprezentování
representing reprezentující
represents reprezentuje
repress potlačit
repress utlačovat
repressed potlačený
repressing potlačující
repression potlačení
repressive donucovací
repressive potlačovací
repressive represivní
repressively represivně
reprice změnit cenu
reprieve odložit
reprimand důtka
reprimand napomenutí
reprimanded pokáraný
reprint dotisk
reprint přetisk
reprinted dotištěný
reprinted přetištěný
reprints dotisky
reprints přetisky
reprisal odveta
reprisals represálie
reprise repríza
reproach vyčítat
reproach výčitka
reproachful káravý
reproachful vyčítavý
reproachfully káravě
reproachfulness vyčítavost
reprobate zavrhnout
reprobate zatracenec
reprocess znovuzpracovat
reprocessing regenerace
reproduce reprodukovat
reproduced napodobený
reproduced reprodukovaný
reproducer amplion
reproducer reproduktor
reproducer tlampač
reproducibility reprodukovatelnost
reproducible reprodukovatelný
reproducibly reprodukovatelně
reproducing reprodukování
reproduction reprodukce
reproductions reprodukce
reproductive reprodukční
reproductive reproduktivní
reproductively reproduktivně
reprogram přeprogramovat
reprogrammable přeprogramovatelný
reprogrammable reprogramovatelný
reprogrammed přeprogramovaný
reprogramming přeprogramování
reproof domluva
reproof výčitka
reproof výtka
reprove kárat
reprove plísnit
reprove pokárat
reproved káral
reproved plísnil
reproved pokáraný
reproving káravý
reprovingly káravě

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy