Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reptile plaz
reptiles plazi
reptiles plazy
reptilian plazí
republic republika
republican republikánský
republican republikán
republicanism republikánství
republication opětovné vydání
republics republiky
republish opětovně publikovat
repudiate neuznat
repudiate odmítnout
repudiation odmítnutí
repudiator kdo neuznává
repugnance odpor
repugnancy nechuť
repugnant odporný
repugnant odporující
repugnant protivný
repulse odrazit
repulse odmítnout
repulse odmítnutí
repulsion nechuť
repulsion odpor
repulsion repulze
repulsion odpuzování
repulsive odporný
repulsive chladný
repulsive odpudivý
repulsive ohavný
repulsive protivný
repulsive vzdorující
repulsively odpudivě
repulsiveness odpornost
repulsiveness odpudivost
repurchase odkoupit
repurchase odkup
repurposing změna smyslu
reputability váženost
reputable renomovaný
reputable uznávaný
reputable vážený
reputably renomovaně
reputably uznávaně
reputation pověst
reputation dobré jméno
repute renomé
repute považovat
repute reputace
reputed domnělý
reputedly domněle
request poprosit
request požádat
request prosba
request prosit
request zažádat
request žádat
request žádost
request požadavek
requested požadovaný
requested žádaný
requested žádali
requested žádal
requester žadatel
requesting požadování
requesting vyžadování
requesting žádání
requests požaduje
requiem zádušní mše
requiem rekviem
require vyžadovat
require požadovat
require potřebovat
require vyžádat si

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy