Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
require vyžádat
require žádat
required požadovaný
requirement požadavek
requirement požadavek
requirement náležitost
requirement podmínka
requirements požadavky
requires požaduje
requires vyžaduje
requiring požadující
requisite nezbytný
requisite potřeba
requisite nutný
requisite náležitost
requisition požadavek
requisition rekvírovat
requisition rekvizice
requisition pohledávka
requisition nárokovat
requisition zabavit
requital odplata
requital odveta
requite odměnit
requite odškodnit
reread opětovně načíst
rereading opakované načítání
reregister přeregistrovat (se)
reregistration opětovná registrace
rerelease opětovně vydat
Rérolle drainage system Rérollova drenáž
reroute přesměrovat
rerouted přesměrovaný
rerouting přesměrování
rerun opakovaný běh
rerun opakování
rerun restartovat
res communes věc společná
res nullius res nullius (věc nikoho)
resale opětovný prodej
resale maloobchod
resample převzorkovat
rescale změnit měřítko
rescan přeskenovat
rescan opětovně snímat
rescanned přeskenovaný
reschedule opětovně naplánovat
rescheduled znovu naplánovaný
rescind anulovat
rescind odvolat
rescind zrušit
rescinded anulovaný
rescission odvolání
rescission zrušení
rescue zachránit
rescue zachraňovat
rescue worker záchranář
rescued zachráněný
rescuer zachránce
rescuer záchranář
rescuers zachránci
rescuing zachraňující
reseal znovu uzavřít
reseal znovu zalepit
research bádání
research výzkum
research bádat
research průzkum
research vyšetřování
research vyšetřovat
research zkoumání
research zkoumat
research výzkum a vývoj
research & development výzkum a vývoj
research-bedding výzkumná podestýlka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy