Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
researched zkoumaný
researcher výzkumný pracovník
researcher badatel
researcher výzkumník
researchers badatelé
researchers vědci
researchers výzkumníci
researches výzkumy
researching zkoumání
resect provést resekci
resection vyjmutí části tkáně
resection resekce
reselect opětovně vybrat
reselection opětovný výběr
resell dále prodat
reseller distributor
reseller překupník
reseller dealer
resemblance podobnost
resemble podobat se
resemble být podobný
resembled podobal
resembles podobá
resembling podobající se
resend poslat zpátky
resent cítit odpor
resent neschvalovat
resent nesnášet
resented nenáviděl
resented nesnášel
resentful naštvaný
resentful rozčilený
resentfully naštvaně
resentment zášť
resentment zlost
resentment odpor
resentment vztek
reserpine reserpin
reservation rezervace
reservation zamluvení
reservation výhrada
reservations rezervace
reserve rezerva
reserve rezervovat
reserve zamluvit
reserve zajistit
reserve zajistit si
reserve rezervní
reserve zásoba (přírodní suroviny)
reserve zásoba
reserve creation tvorba rezervy
reserve fund rezervní fond
reserve irrigation zásobní závlaha
reserve irrigation norm zásobní závlahová dávka
reserve ratio poměr rezerv
reserve requirement požadavek na rezervy
reserve seedlings pickling moření sadby do zásoby
reserve sowing seed pickling moření osiva do zásoby
reserved odměřený
reserved rezervovaný
reserved zdrženlivý
reserved vyhrazený
reserved zamluvený
reserved rezervovali
reserved rezervoval
reserved zadaný
reserves rezervuje
reserves rezervy
reserving rezervování
reserving rezervující
reserving vyhrazování
reserving zamlouvání
reservist záložník
reservoir nádrž
reservoir přehrada

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy