Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reservoir bottom dno nádrže
reservoir characteristics charakteristika nádrže
reservoir drainage period doba prázdnění nádrže
reservoir filling period doba plnění nádrže
reservoir outflow odtok z nádrže
reservoir regime režim nádrže
reservoir volume level line čára objemů nádrže
reservoir water loss ztráta vody z nádrže
reservoirs přehrady
reservoirs nádrže
reset nastavit novou hodnotu
reset resetovat
reset vynulování
reset reset
resets anuluje
resets resetuje
resettable restartovatelný
resetting nulování
resetting resetování
resetting vynulování
resettle přesídlit
resettlement přesídlení
resettlement vystěhování
reshape reorganizovat
reshape přeformovat
reshape přetvarovat
reshaped přebudovaný
reshaping obnovení tvaru
reshaping opětné tvarování
resharpen opětovně naostřit
resharpen přeostřit
reshuffle přeskupení
reshuffle přeskupit
reside bydlet
reside sídlit
residence obydlí
residence rezidence
residence sídlo
residence bydliště
residence residence
residence pobyt
residence time doba zdržení (hydrosystém)
residences rezidence
residences bydliště
residency sídlo
residency rezidence
resident bydlící
resident usedlý
resident residentní
resident občan
resident obyvatel
resident rezident
resident rezidentní
resident usedlík
resident zdejší
residential domácí
residential obydlený
residential obytný
residential místní
residential bytový
residential domovní
residential district obytná čtvrť
residents obyvatelé
residents usedlíci
resides bydlí
resides sídlí
resides pobývá
residing sídlící
residing spočívající
residua zbytek
residual zbytkový
residual pozůstalý
residual herbicide effect reziduální následný účinek herbicidu
residuary zbytkový
residue reziduum

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy