Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
residue pozůstatek
residue sedlina
residue zbytek
residuum reziduum
residuum usazenina
residuum zbytek
resign odstoupit
resign rezignovat
resign znovu podepsat
resignation rezignace
resignation odevzdanost
resignation odstoupení
resignations rezignace
resigned odstoupil
resigned resignoval
resigned rezignoval
resigned smířený
resignedly odevzdaně
resignedly rezignovaně
resigning odstoupení
resigning rezignace
resigning rezignující
resigns rezignuje
resile skocit
resilience pružnost
resilient nezlomný
resilient odolný
resilient pevný
resilient pružný
resin pryskyřice
resin smola
resinous pryskyřičnatý
resinous pryskyřičný
resins pryskyřice
resiny pryskyřičný
resist odolat
resist bránit se
resist vzepřít se
resist vzpírat se
resist ubránit se
resist vzdorovat
resist odolávat
resist klást odpor
resist odporovat
resistance odpor
resistance odboj
resistance rezistence
resistance odporový
resistance odolnost
resistance odolnost (látky ve vodě)
resistance resistence
resistance of landscape odolnost krajiny
resistance of substance odolnost látky
resistant imunní
resistant rezistentní
resistant vzdorující
resistant odolávající
resistant odolný
resisted odolával
resisted vzdoroval
resistent odolný
resistent imunní
resistent vzdorující
resistible schopný vzdorovat
resistible odolatelný
resisting vzdorující
resistive odolný
resistively odolně
resistivity odpor
resistivity rezistivita
resistless neodolatelný
resistor rezistor
resistor odpor
resistors odpory
resistors rezistory

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy