Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
resource východisko
resource zdroj
resource zdrojový
resource zdroj (přírodní suroviny)
resource (factor) market zdrojový (faktorový) trh
resource allocation alokace zdrojů
resource depletion ztráta obnovitelných zdrojů
resource dynamics dynamika zdrojů
resource of anthropogenic impact zdroj antropogenního působení
resource rent zdrojová renta
resourceful vynalézavý
resourcefulness vynalézavost
resources zdroje
resources prostředky
resow znovu zasít
respecify znovu určit
respect uznat
respect uznávat
respect vážit si
respect ohled
respect úcta
respect respektovat
respect ctít
respect mít v úctě
respect respekt
respect vážnost
respect for obdivovat
respectability ctihodnost
respectability serióznost
respectability úctyhodnost
respectability váženost
respectable ctihodný
respectable čestný
respectable poctivý
respectable počestný
respectable seriózní
respectable slušný
respectable solidní
respectable úctyhodný
respectable vážený
respectably úctyhodně
respected vážený
respecter kdo se klaní
respectful uctivý
respectful zdvořilý
respectfully uctivě
respectfully zdvořile
respectfulness zdvořilost
respecting respektování
respecting respektující
respective příslušný
respective vlastní
respectively v pořadí
respectively v tomto pořadí
respectively samostatně
respects respektuje
respiration dýchání
respiration dech
respiration výdech
respiration respirace
respiration metabolism respirační metabolismus
respirator respirátor
respiratory dechový
respiratory respirační
respiratory quotient respirační kvocient RQ
respiratory quotient RQ respirační kvocient
respire dýchat
respite odklad
respite oddech
resplendence lesk
resplendence zář
resplendence třpyt
resplendency zář
resplendency jas
resplendency třpyt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy