Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
abseil slaňovat
abseil slanit
abseiler slaňující osoba
absence absence
absence neúčast
absence nepřítomnost
absence neexistence
absence nedostatek
absences nedostatky
absent chybějící
absent roztržitý
absent nepřítomný
absent-minded roztržitý
absent-minded duchem nepřítomný
absent-mindedly nepozorně
absent-mindedness nepřítomnost duchem
absent-mindedness roztržitost
absented chybějící
absentee absentér
absentee nepřítomný
absenteeism absentérství
absently nepřítomně
absentminded roztržitý
absentmindedly nepozorně
absentmindedness roztržitost
absinth pelyněk
absinth absint
absinthe absint
absolute naprostý
absolute úplný
absolute neomezený
absolute absolutní
absolute absolutistický
absolute advantage absolutní výhoda
absolute agreement naprostá shoda
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute command důrazný rozkaz
absolute denial úplné popření
absolute error absolutní chyba
absolute fool úplný hlupák
absolute freedom naprostá svoboda
absolute humidity absolutní vlhkost vzduchu
absolute loss naprostá ztráta
absolute magnitude absolutní magnituda
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute monopoly absolutní monopol
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek
absolute power absolutní síla
absolute promise bezpodmínečný slib
absolute proof přesvědčivý důkaz
absolute proof pozitivní důkaz
absolute ruler absolutní vládce
absolute trust naprostá důvěra
absolute value absolutní hodnota
absolute zero absolutní nula
absolutely zcela
absolutely zajisté
absolutely opravdu
absolutely fakticky
absolutely dočista
absolutely naprosto
absolutely rozhodně
absolutely úplně
absolutely absolutně
absoluteness neomezenost
absoluteness úplnost
absoluteness absolutnost
absolutes absolutní pravdy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy