Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
resplendent oslnivý
resplendent třpytivý
respond odpovědět
respond odpovídat
respond ozvat se
respond ozývat se
respond reagovat
respond zareagovat
responded odpověděl
responded reagoval
respondent respondent
respondent žalovaný
respondents respondenti
responder odpovídač
responding odpovídající
responding reagující
responds odpovídá
response odpověď
response reakce
response ohlas
responses odpovědi
responses ohlasy
responsibilities zodpovědnosti
responsibility zodpovědnost
responsibility odpovědnost
responsibility system systém odpovědnosti
responsible zodpovědný
responsible odpovědný
responsibly zodpovědně
responsibly odpovědně
responsive citlivý
responsive vnímavý
responsively vnímavě
responsiveness vnímavost
respray přestříkat
rest oddech
rest odpočinek
rest zbytek
rest smrt
rest odpočívat
rest opora
rest ostatek
rest podpěra
rest přestávka
rest zastávka
rest pohov
rest assured být ujištěn
rest home zotavovna
rest on opírat
rest on opřít o
rest on opřít se o
rest room odpočívárna
rest room zotavovna
restart restart
restartable restartovatelný
restarted restartovaný
restarting anulující
restarting restartování
restarts restartuje
restate zopakovat
restated zopakovaný
restatement další formulace
restatement přepočet
restating přeformulování
restaurant restaurace
restaurant hostinec
restaurant jídelna
restaurant restaurační
restaurants restaurace
restaurateur restaurátor
rested odpočinutý
rested odpočíval
restful uklidňující
restful utišující
restfulness poklid

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy